แพร่เข้ม5มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

248
แชร์ข่าวนี้

นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่(ปภ.)เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์65ในพื้นที่ว่าทางจังหวัดได้มีมาตรการขับขี่วิถีใหม่5ด้าน คือ1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ4.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5.ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งด่านหลักทั้ง 8 อำเภอ รวม16ด่าน และยังมีด่านบริการอำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชนอีกมากมาย

ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีรถจะมากกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการตั้งเป้าอุบัติเหตุ คนบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิต ในช่วง3ปีย้อนหลังของเทศกาลสงกรานต์ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5% รวมถึงได้มีการสร้างจิตสำนักประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้