ส.อ.ท.ผนึกส. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสาร

143
แชร์ข่าวนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และนางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

 

 

โดยจะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการนำเสนอข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อดั้งเดิม โซเชียลเน็ตเวิร์ค สื่อหลัก และสื่อใหม่ เพื่อให้องค์กรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ณ ห้อง PTT Group (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะร่วมมือกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน พร้อมกันนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมฯ โดยสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท. มอบบัตร FTI PRESS e-Member Card ประเภทบัตรทอง (Gold Card) ให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในบัตร อาทิ ส่วนลดโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ส่วนลดในการใช้บริการสถานพยาบาลต่างๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามให้กับสื่อมวลชน

โดยบัตรดังกล่าวจะเริ่มใช้ได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เมษายน 2565 นี้ ในด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะทำหน้าที่พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ส.อ.ท. ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

 


แชร์ข่าวนี้