พณ.มอบ GIT จัดประกวดหานักออกแบบอัญมณีหน้าใหม่

134
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 (GIT’s World Jewelry Design Awards 2022) ภายใต้หัวข้อ True Nature-Reveal the Secret of Nature เพื่อเสริมแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และก้าวจากประเทศที่รับจ้างผลิต เป็นประเทศที่มีแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

โดยปัจจุบัน ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยเฉพาะฝีมือการผลิตของช่างฝีมือชาวไทยเป็นที่ยอมรับ จึงต้องทำการยกระดับจากประเทศที่รับจ้างผลิต (OEM) เป็นประเทศที่มีแบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับ (OBM) โดยการเร่งสร้างนักออกแบบเครื่องประดับหน้าใหม่ และแบรนด์เครื่องประดับใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระดับสากลให้สามารถเติบโตได้ต่อไป

ด้านนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า สถาบันฯ ได้รับนโยบายและจัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับ โดยครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อน ๆ คือ จะเน้นสินค้าที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์เครื่องประดับที่มาแรงในขณะนี้ โดยได้ตั้งโจทย์ไว้ คือ การลดความสูญเสียในการผลิต และนำสิ่งเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่ เช่น การนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมพลอยที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพ พลอยที่มีขนาดเล็ก หรือจะเป็นการนำพลอยเก่า พลอยที่เหลือใช้ มาออกแบบใหม่ (Redesign) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Upcycle) เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ โดยอาจจะนำมาจัดวางไล่เฉดสี หรือใช้ความเป็นธรรมชาติมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับที่สวยงาม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 330,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทั้งนี้ การประกวดในปีนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกเข้าร่วมในการตัดสิน โดยกรรมการจะคัดเลือกแบบวาดจากทั้งหมดเหลือ 30 แบบวาด และคัดเลือกจนเหลือเพียง 4 แบบวาด และนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง เพื่อตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลงานทั้ง 4 จะถูกนำไปจัดแสดงภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและส่งผลงานได้ที่ www.gitjwda.com ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ค.2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร 02 634 4999 ต่อ 301-313

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้