Twitter สั่งล็อก Code ภายในทั้งหมด เพื่อไม่ให้พนักงานที่อาจไม่พอใจที่ Elon Musk ซื้อกิจการ

194
แชร์ข่าวนี้

การซื้อกิจการของ Twitter โดย Elon Musk นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อควงการแถมยังอาจจะสร้างความไม่พอใจกับทีมใน Twitter บางคนด้วย ทำให้มีการเปิดเผยว่า มีคำสั่งภายในให้ล็อคโค้ดทุกชนิดทันที

เหตุผลที่ล็อคนั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่พนักงานที่ไม่พอใจการซื้อหุ้นของ Elon Musk ครั้งนี้แก้ไข Code ภายในโดยทั้งหมดต้องได้รับการขอจากผู้บริหารระดับ VP (รองประธาน) เท่านั้น

batch_thudbuyehznabcj4nwzvr7i

ก่อนหน้านี้ทาง CEO ของ Twitter ได้ออกมากล่าวข่าวเรื่อง Elon Musk ซื้อกิจการไปว่าเขายอมรับว่าแนวทางข้างหน้าไม่ชัดเจน และไม่มีการปลดพนักงานในตอนนี้ ซึ่งดีลในการซื้อกิจการทั้งหมด มีจุดสำคัญคือจะต้องอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน

แลอีกประเด็นที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานสูงคือการซื้อหันครั้งนี้คือบริษัทต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันพนักงานจำนวนมากก็ได้หุ้นและผลประโยชน์ไม่ใช่น้อย ทั้งนี้ต้องติดตามดูกันต่อไป


แชร์ข่าวนี้