คมนาคมเตรียมออกตั๋วร่วมรายเดือนสายสีแดง-รถเมล์

280
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านระบบตั๋วโดยสาร โดยปัจจุบันสามารถใช้บัตรโดยสาร EMV กับเรือโดยสาร รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้แล้ว ซึ่งจะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีแดง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และจะสามารถใช้กับ รถไฟฟ้าสายสีแดงได้ในเดือน พฤษภาคม 2565 นี้ โดยบัตรโดยสารรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ราคา 750 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เตรียมออกบัตรโดยสารรายเดือนร่วมกับรถเมล์ปรับอากาศ ขสมก. ราคา 2,000 บาท สามารถใช้บริการสายสีแดงได้ 50 เที่ยว และใช้รถเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้เดือนมิถุนายน 2565

นอกจากนี้ยังได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ โดยที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มตู้เติมเงินบัตรอัตโนมัติ การเพิ่มบริการให้สามารถเติมเงินบัตร 30 วัน30 เที่ยวได้ การเพิ่มความถี่ในการเดินรถ การจัดรถสาธารณะเชื่อมต่อกับสถานีรองรับการเดินทางให้เพียงพอต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น การปรับปรุงป้ายบอกทางให้ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาในโครงการอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้