“ศักดิ์สยาม” ตรวจสุวรรณภูมิดูมาตรการรับ1พ.ค.

390
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

 

 

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งการดำเนินงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง และ จุดตรวจศุลกากร ตามนโยบายการเปิดประเทศ รองรับการผ่อนคลายข้อกำหนดเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น

 

 

ในส่วนของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้การบริการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

โดยแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติ และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีน / รับวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT-PCR

เมื่อลงจากอากาศยานเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Seal Route ซึ่งกำหนดให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องทางออก C (Exit C) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป

 

 

อย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จะส่งผลให้เดือน พฤษภาคม มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 11,594 คน หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.61 ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 180 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ที่มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 140 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.57 จากวันที่ 28 เมษายน 2565

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้