“ประวิตร” ลุยเชียงรายมอบสิทธิที่ดินทำกิน-เกษตรกร

127
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” และมอบนโยบายบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน และ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน ในเรื่องที่ดินทำกิน มาโดยตลอด และดำเนินการผ่านโครงการของหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินภารกิจ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 พื้นที่ โดยในวันนี้มอบหนังสืออนุญาตฯ ให้ 2 พื้นที่ ประกอบด้วย ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว และป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย โดยจะขอมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบ หนังสืออนุญาตแทนประชาชน ในวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตรและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 94 ไร่เศษสมาชิก 60 ครัวเรือน ที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จนเกิดผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ ถือเป็นอีกหนึ่ง (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้