ทางหลวงชนบทหนุนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว

259
แชร์ข่าวนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ดำเนินการปรับปรุงถนนเชิงลาดสะพาน งานบำรุง สาย สส.001 สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมติดตั้งกำแพงกันเสียงชนิดโปร่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโคมไฟ LED เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการขนส่งในพื้นที่

เนื่องจากสะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง เชื่อมระหว่าง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะใช้สัญจรเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำท่า ค่ายบางกุ้ง โบสถ์คริสต์ และตลาด 100 ปี บางนกแขวก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงคราม อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถใช้สะพานฯ เชื่อมไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม – บางแพ) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพฯ ได้ รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ กล้วย มะพร้าว ส้มโอ น้ำตาลมะพร้าว ฯลฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้