ตร.ตั้งวอร์รูมดูแลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เมืองพัทยา

321
แชร์ข่าวนี้

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในอาทิตย์วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งตำรวจได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศลต.ตร. และจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการการเลือกตั้งในระดับกองบัญชาการ ของ บช.น. และ ภ.2 รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. และ เวลา 17.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. และ เวลา17.00 น. เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เลือกตั้งอย่างใกล้ชิด

 

ซึ่งในช่วงก่อนการเลือกตั้งได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจตราป้องกันมิให้มีการกระทำความผิด และกรณีมีเหตุเกิดในบริเวณหน่วยเลือกตั้งหรือใกล้เคียงจะมีชุดเคลื่อที่เร็วเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุได้ในทันที รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดูแลการจราจรแก่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงมาตรการควบคุมโรค ให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

 

ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เมืองพัทยา จว.ชลบุรี บช.น. และ ภ.2 ได้ประสานกับ กกต.และสำนักงานเขตในพื้นที่ทำการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายสามารถทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง ประสานการปฏิบัติกับ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งโดยแบ่งภารกิจเป็นก่อนเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง

 

ด้านการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ จว.ชลบุรี ช่วงวันที่ 9 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บช.น. มีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 4,259 ราย และ ภ.จว.ชลบุรี มีการจับกุมการกระทำความผิดไปแล้วกว่า 17 ราย ซึ่งยังไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดหรือที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระความผิดกฎหมาย

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้