จัดศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ-ป่วยติดเตียง

134
แชร์ข่าวนี้

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และกล่าวว่า คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีการทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน

โดยมี อสม. ช่วยค้นหาผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย เช่น อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) และผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ยังไม่ได้เข้าระบบ เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ หากต้องนัดหมายต่อเนื่อง จะส่งให้กับศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละรายอย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตดี เพิ่มการเข้าถึงการรักษา รวมทั้งลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดอัตราการครองเตียงในผู้ป่วยติดเตียง

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยใช้กลไก 3 หมอ และเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ญาติ และชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแล ซึ่งจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องหลังจากรักษาและกลับบ้านไปแล้วภายใน 14 วัน โดยกลุ่มที่มีอาการไม่มาก จะมีอสม.และ care giver เป็นผู้ดูแลและส่งรายงาน, กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยติดเตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.เข้าไปดูแล และกลุ่มที่มีแผลกดทับ ติดเชื้อ หรือระยะประคับประคอง มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลติดตามดูแล และส่งให้ caregiver หรืออสม.ดูแลต่อหลังอาการดีขึ้น โดยติดตามอาการผ่านทาง LINE หรือ video call ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยยืม อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนสำหรับผู้ป่วย วีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยพยุง เปล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้