ชาวนาโอดปุ๋ยแพงค่าเกี่ยวข้าวขึ้นผลผลิตไม่เพิ่ม

370
แชร์ข่าวนี้

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เวลานี้ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ในขณะที่ราคาข้าวเวลานี้ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ราคาไม่ถึง 10,000 บาท แต่ได้รับส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ทำให้ชาวนายังพออยู่ได้ แต่จากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก

โดยปุ๋ยยูเรีย เวลานี้อยู่ที่กระสอบละ 1,800-1,900 บาท ปุ๋ยสูตร ราคากระสอบละ 1,400 – 1,500 บาท เมื่อรวมกับค่าเกี่ยวข้าวซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน เฉลี่ยราคา 400-700 บาทต่อไร่ ทำให้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท และผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 80 ถัง ทำให้ชาวนาอยู่ยาก และมองว่าสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนจะยังคงยืดเยื้อราคาปุ๋ยจะยิ่งสูงขึ้น

เนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้า แม่ปุ๋ยเกือบทั้งหมดไม่สามารถผลิตได้เอง ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนสินค้าอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา เวลาสมาคมฯ

ได้มีการหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน ประสานนำพืชหลังนา และข้าวอายุสั้นไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้าข้าวสาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูงเป็นการช่วยเหลือทั้งชาวนา ภาคปศุสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศลดต้นทุนการนำเข้าลงซึ่งเวลานี้ได้เริ่มทยอยรับซื้อแล้ว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้