กรมพัฒน์-โลตัสชี้เคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

136
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเต็ม จำกัด หรือ ห้างโลตัส จัดแคมเปญพิเศษเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม

ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1). จัดเสวนาหัวข้อ ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าขึ้นจำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และ หัวข้อ เคล็ดลับจัดร้านกับฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์ การเสวนาทั้ง 2 หัวข้อ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทั้งรูปแบบวิชาการและศาสตร์ทางเลือกที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นกรอบความคิดด้านความเชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้มีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนา กว่า 200 คน และเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2). เปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัส ภายใต้งาน “SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่มีความพร้อมนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเอง จำนวน 34 ราย เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างการรับรู้สินค้าพื้นถิ่นไทยให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบและพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้า

นอกจากนี้ ได้ริเริ่มรูปแบบการขยายช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ ‘ฝากขาย’ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าแต่ยังขาดความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง โดยโลตัสจะจัดสรรพื้นที่และจัดหาพนักงานขายให้ เบื้องต้นนำร่องเปิดพื้นที่ห้างโลตัส สาขาบางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการ 15 ราย นำสินค้ามาฝากขาย/ทดลองตลาด และจะขยายเปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัสสาขาอื่น ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การจำหน่ายสินค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประเมินความสามารถ โอกาสความเป็นไปได้ในการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และนำผลที่ได้รับมากำหนดทิศทาง รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทยต่อไป ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่นำสินค้าขึ้นจำหน่ายก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมธุรกิจกับห้างโลตัส โดยโลตัสจะคัดเลือกสินค้าที่เป็นที่สนใจของผู้บริโภคขึ้นจำหน่ายบนชั้นวางจำหน่ายสินค้า (เชล์ฟ) ของห้างโลตัสทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และได้จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย อาทิ เชื่อมโยงการจำหน่ายสู่ร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ฯลฯ ทำให้เกิดการกระจายสินค้า สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้