กาฬสินธุ์ จัดเวทีให้ความรู้กระท่อมพืชเศรษฐกิจใหม่

129
แชร์ข่าวนี้

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดเวทีการประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณะ วาระเมืองสีเขียวอัจฉริยะ Kalasin Smart Green City และกล่าวรายงานโดยนายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิทยากรให้ความรู้และแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น

“เมืองหลวงกระท่อมแห่งภาคอีสาน” โดยมี นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายประภาส ยงคะวิสัย ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกัญชงกัญชากระท่อมสงเปลือย มีผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

โดยเหตุผลสำคัญที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญต่อนโยบายส่งเสริมกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอย่างจริงจัง คือ 1. กระท่อมเป็นต้นไม้ขายใบ (Money Tree) 2. เป็นสมุนไพรแบรนด์ไทยแลนด์ที่ทั่วโลกเรียกชื่อภาษาไทยว่า KRATOM 3. เป็นนวัตกรรมสดใหม่ทางการเกษตรของไทย ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดนำผลิต เกษตรอุตสาหกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มป่าชุมชน ลดโลกร้อน ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหากมีการตั้งโรงงานแปรรูปและรับซื้อใบกระท่อมให้เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สำเร็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะกลายเป็น “เมืองหลวงกระท่อมแห่งภาคอีสาน” ตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางการผลิตกระท่อมเชิงพาณิชย์ด้วยตลาดนำผลิต(Kratom HUB) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปกระท่อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศ ภายในปี 2567 และสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมนี้ที่ประชุมฯ เห็นด้วยกับการสถาปนาให้วันที่ 24 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกระท่อมกาฬสินธุ์ วันกระท่อมไทย และวันกระท่อมโลก หรือ World Kratom Day ไปพร้อมกัน และประกาศ กาฬสินธุ์พร้อมเป็นเมืองหลวงกระท่อมแห่งอีสานอีกด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้