“สุชาติ” ย้ำ นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกม.

141
แชร์ข่าวนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน กำชับให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และความสำคัญของกำลังแรงงานอันเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีการปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องตามสถานการณ์จริง โดยมุ่งหวังให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติ ปฏิบัติตามมติครม.ในคราวต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 พาลูกจ้างในความดูแลของท่านดำเนินการขอหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65 เพื่อขอรับการตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรภายในกำหนด มิเช่นนั้นหากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด จะส่งผลให้การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงเช่นกันและกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ซึ่งเมื่อตรวจพบการกระทำความผิดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานข้ามชาติสิ้นอายุ ให้แรงงานข้ามชาติดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทางการเมียนมาจะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้ ณ ศูนย์บริการ จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนสัญชาติลาว และกัมพูชาสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย”

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้