ส.ส.ขอรัฐเร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

136
แชร์ข่าวนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเป็นการปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

ซึ่งนอกจากปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมาก ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร และขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาถนนชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม

และปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ปัญหาผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงมีสมาชิกนำเข้าหารือ โดยขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะราคาน้ำมัน และก๊าซ LPG ที่ปรับตัวสูงขึ้น

จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังโรงกลั่นลดค่ากลั่นน้ำมันดิบลงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกหารือปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาผลกระทบจากการปลดล็อคกัญชาที่ผิดหลักศาสนาอิสลามและอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาไม่มีที่ดินทำกินของประชาชน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้