ไทยสร้างไทย หนุนผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

137
แชร์ข่าวนี้

นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจาย อำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร มีมติส่งเรื่องถึง ‘มหาดไทย’ พิจารณา เพื่อผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกมธ.และรัฐสภา และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า

ตนเห็นด้วย และสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงตามหลักการประชาธิปไตย ให้ประชาชนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดของตนเอง เพราะพรรคไทยสร้างไทยมีหลักการ

และให้ความสำคัญกับการปลดปล่อย (Liberate) ประชาชนจากพันธนาการทางความคิดแบบอำนาจนิยมและรัฐราชการ ขจัดทุกอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินของประชาชนคนตัวเล็ก พร้อมกับสร้างพลังอำนาจ (Empower) ให้กับประชาชน สามารถทำมาหากิน และมีอำนาจการตัดสินใจในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าการกระจายอำนาจ ควรจะต้องมีการนำร่องในจังหวัดที่มีความพร้อม เพื่อจะได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่และตามหลักการประชาธิปไตย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้