พาณิชย์เผยแคนาดา เข้มห้ามใช้พลาสติก

166
แชร์ข่าวนี้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้กรมฯ สำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ

ล่าสุด ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ถึงโอกาสในการทำตลาดสินค้าไทยในแคนาดา และการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Model เจาะเข้าสู่ตลาดแคนาดาได้

หลังจากที่ปัจจุบันรัฐบาลแคนาดาได้ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการปัญหาขยะในทะเล และลดผลกระทบขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

ทั้งนี้ กรมฯ ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแคนาดาได้ออกระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และบังคับให้ร้านค้าต่าง ๆ เก็บเงิน ค่าถุงกระดาษใบละ 15 เซนต์ (5 บาท)

จากลูกค้าที่ต้องการถุงหิ้ว และเพิ่มเป็นใบละ 25 เซนต์ (7 บาท) ในปี 2566 ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารในนครแวนดูเวอร์ ต้องมองหาทางเลือกบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ มาไว้บริการลูกค้าตามนโยบายลดขยะพลาสติกจากภาครัฐ

โดยล่าสุด พบว่า กลุ่มบริษัท Georgian Main Food จำกัด เจ้าของห้างค้าปลีกชื่อดัง IGA แคนาดา ได้ตกลงร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัท Reusables.com ผู้ให้บริการระบบแชร์บรรจุภัณฑ์ (container-sharing)

อาทิ กล่องอาหาร Takeout แก้วกาแฟ ซึ่งผลิตจากอะลูมิเนียม มีคุณสมบัติแข็งแรงและสามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถขอรับได้จากร้านค้าปลีกหรือร้านอาหารที่ร่วมบริการ เพื่อใส่อาหารนำกลับบ้าน แล้วเอาบรรจุภัณฑ์กลับมาคืนเพื่อให้ทางบริษัทรับไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แล้วนำกลับมาใช้อีก

นอกจากนี้ หลังจากที่ทางกลุ่มกิจการ Georgian Main ได้นำร่องโครงการแชร์บรรจุภัณฑ์ Reusables.com มาใช้กับแผนกอาหารปรุงสุกเพื่อซื้อนำกลับไปทานของห้างค้าปลีกในเครือ Fresh St. Market

พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าวไปสู่ห้างค้าปลีก IGA เพิ่มเติม ขณะที่บริษัท Reusables.com ได้พัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้า

โดยค่าใช้บริการ Reusables.com เมื่อลูกค้าดาวน์โหลดแอพลิเคชันมาใช้งาน จะสามารถทดลองใช้บริการได้ 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจากนั้นจะชำระค่าบริการเดือนละ 5 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 140 บาท)

โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการใช้งาน และจากความร่วมมือของผู้ประกอบการค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ในแคนาดา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารในวันนี้ที่ผู้บริโภคต่างมีความต้องการเลือกใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

โดยเฉพาะเทรนด์การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะร้านค้าปลีก และร้านอาหารที่ทำตลาดในแคนาดา ควรมองถึงโอกาสตรงจุดนี้ และนำรูปแบบการใช้บรรจุภัณฑ์มาปรับใช้ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้พลาสติก หรือผู้ส่งออกที่จะทำตลาดแคนาดา ควรให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Model ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้