นายกฯ มั่นใจระบบสธ.ไทยเข้มแข็ง-รับมือสถานการณ์ได้

215
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ มีการรายงานพบการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็กๆ (Small Wave) อาจเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติ และมีผู้เดินทางเข้าและออกประเทศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยังเข้มแข็ง โดยรัฐบาล กระทรวงสาธารสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ได้มีการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความพร้อมรับมือทุกด้านเพียงพอ คือ หมอพอ เตียงพอ ยาและเวชภัณฑ์พอ

รวมถึงเร่งเดินหน้าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วประเทศ อีกทั้งขอให้ประชาชนยังต้องเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 2 U ตามที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนำ คือ Universal Prevention มาตรการป้องกันโรค

ทั้งเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดและ Universal Vaccination คือ มาตรการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศยังขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนที่กำหนดโดยไม่หยุดชะงักอีก

นายกรัฐมนตรี ยังห่วงใยประชาชน ที่กำลังจะวางแผนเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาและท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันและเป็นวันเข้าพรรษา ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและระมัดวังตนเองให้ปลอดภัยทั้งการเดินทางและการปฏิบัติตน ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในขณะนี้”

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2,428 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,425 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,313,010 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 2,049 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,312,401 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 24,792 ราย และเสียชีวิต 22 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,060 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 727 ราย

ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 4 ก.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น 140,049,334 โดส (ซึ่งรวมยอดสะสมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 4 ก.ค. 2565 จำนวน 5,254,633 โดส)

จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,003,688 โดส วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,217,012 โดส และวัคซีนเข็มที่ 3 (ขึ้นไป) จำนวน 29,828,634 โดส

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้