ครม.กำหนดต่างด้าวมีสัญชาติอยู่ไทยไม่เกิน 100 คน/ปี

200
แชร์ข่าวนี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ซึ่งจะเป็นการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศที่จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีประจำปี 2565 ประเทศละไม่เกิน 100 คนต่อปี และไม่เกิน 50 คนต่อปีสำหรับคนไร้สัญชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต่อไป เป็นการส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทย เป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน

รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น ซึ่งการให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติ นับได้ว่ามีความสำคัญต่อสังคมไทย โดยมีเหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพื่อทำงาน เพื่อการลงทุน เพื่ออยู่กับครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย

การสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทยเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้