พาณิชย์เสริมแกร่งฟู้ดทรัคเข้าถึงเงินทุน

229
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ ไมโครเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก

โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง กรมฯ ได้กำหนดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ล่าสุด กรมฯ เตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 – 15.00 น. มีผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมงานกว่า 20 ราย สินค้าประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

ในปี 2564 ประเทศไทย มีฟู้ดทรัคประมาณ 2,800 คันทั่วประเทศ และคาดว่า ปี 2565 จะมีฟู้ดทรัครวมทั้งสิ้นประมาณ 3,100 คันทั่วประเทศ เติบโตขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 10 โดยปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค คือ ขาดประสบการณ์ด้านการขายและขาดฐานลูกค้า หาพื้นที่จอดรถสำหรับขายสินค้าได้ยาก

ยังคงมียอดขายที่ดี แต่ผลกำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อขยายกิจการ และ ขาดโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายกิจการ

ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือและขอความร่วมมือสถาบันการเงินในการรับ ‘ธุรกิจฟู้ดทรัค’ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น สถาบันการเงินรายย่อย มีการรับกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำนวน 8,864 กิจการ มูลค่ารวม 1,312 ล้านบาท ขอเชิญชวนผู้สนใจ และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพหรือธุรกิจ และ เข้าร่วมงาน มหกรรมฟู้ดทรัค @MOC ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้