คมนาคม ถก กัมพูชา ดันร่วมมือขนส่ง 2 ปท.

261
แชร์ข่าวนี้

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้ H.E. Vasim Sorya ปลัดกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชาและคณะเข้าพบ พร้อมด้วยผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการเปิดใช้ด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท เป็นการชั่วคราวก่อนการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างไทย – กัมพูชา และลดปัญหาความแออัดบริเวณด่านพรมแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต โดยสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาร่างความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนทางถนนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างทั้งสองประเทศ

 

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้