“ชัชชาติ” เข้าแจงกมธ.ควรมี ส.ข.อยู่หรือไม่

247
แชร์ข่าวนี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ โดยมีวาระสำคัญหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการกำหนดให้มีสภาเขตและสมาชิกสภาเขตในกรุงเทพฯ ว่า ต้อง ได้มีหารือกมธ.ว่าควรมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.)ตามที่สภา.กทม.เสนอ เพื่อให้ช่วยทำงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพราะสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) เขตละ 1 คนไม่เพียงพอต่อการรับฟังและแก้ปัญหา

โดยในกฎหมายปัจจุบันมีการกำหนดให้มีตั้งประชาคมเขตขึ้นมาทำหน้าที่คล้ายส.ข. แต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ใช้ตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง และบางครั้งก็แต่งตั้งมาโดยผอ.เขตทำให้ไม่มีการกระจายอำนาจและปัจจุบันประชาชนอยากเลือกส.ข. เพื่อมาเป็นตัวแทนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้กทมเป็นเพียงฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่หลักในการสื่อสารความคิดเห็นของสภากทมให้กับกมธ.รับทราบ

และยอมรับว่า กทม.ไม่สามารถออกประกาศเพื่อให้มีการเลือก ส.ข.เองได้ จึงต้องมีการเสนอให้มีการแก้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน ที่กำหนดให้มีสมาชิกสภากทม.เขตละ1คน โดยยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตหรือ ส.ข. โดย กมธ.จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังสภาผู้แทนราษฎร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้