กองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

260
แชร์ข่าวนี้

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบ เหล่าข้าราชการ ทหาร และครอบครัว ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และกองทัพเรือ อย่างหาที่เปรียบมิได้

จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกอนันต์ ให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยั่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

โดย ในพิธี ประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์เพื่อปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยในลำดับสุดท้ายเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่หนองน้ำสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือ(หนองตะเคียน)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้