บขส.เผยปชช.เดินทาง 27กค. กว่า 35,000คน ไม่มีตกค้าง

186
แชร์ข่าวนี้

นาย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานข้อมูลการเดินรถของ บขส.และรถร่วมฯ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จากฝ่ายบริหารการเดินรถว่า บขส.

ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) ให้บริการประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (เที่ยวไป) จำนวน 3,006 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 35,624 คน โดยผู้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด รองลงมาภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกตามลำดับ ส่วนการเดินทาง (เที่ยวกลับ) ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) จำนวน 2,657 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 23,922 คน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ส่วนในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) คาดว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางในสายสั้นที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ซึ่ง บขส. ได้เตรียมรถโดยสารกว่า 2,600 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 25,000 คน

อย่างไรก็ดีเพื่อให้การจัดรถโดยสารเป็นไปอย่างเพียงพอ บขส. ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าของรถร่วมฯ นำรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถทะเบียน 30 (ประมาณ 120 คัน) มาวิ่งเสริมในเส้นทางระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้