ประชาชนขอบคุณนายกฯ เดินหน้าคนละครึ่งเฟส5

207
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5เป็นอย่างมาก ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการดังกล่าว

โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีเสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นเรื่องที่ดี สามารถบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

โดยประชาชนส่วนใหญ่จะนำวงเงินคนละครึ่งที่ได้รับใช้ในการซื้ออาหารและสินค้าในการบริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65 และต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการ ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ

ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 โดยหากเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน” เป๋าตัง”

สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน” เป๋าตัง” หรือ www.คนละครึ่ง.com ส่วนประชาชนอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com “โครงการคนละครึ่ง เป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนได้จริง และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก

สร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชน เจ้าของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชน รัฐบาลมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน ผ่านโครงการ มาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายธนกร กล่าว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้