แพร่น้ำหลากท่วม 2 อ.สั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

174
แชร์ข่าวนี้

นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่(ปภ.) เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงสถานการณ์อุทกภัย

ในพื้นที่ว่าทางจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาและทำความสะอาดในเบื้องต้นแล้วโดยพบว่าน้ำป่าไหลหลากท่วมแล้ว2 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน

พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์ภาพถ่ายดาวเทียมอย่างใกล้ชิด ประกอบกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากตลอด24

ชั่วโมงด้วย อีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะจุดซ้ำซาก นอกจากนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อออกแบบเส้นทางน้ำ

ขุดลอกเพื่อแก้ไขระดับน้ำล้นตลิ่งและมีแนวโน้มที่จะต้องวางแผนในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้