ผอ.ชป.ลงพื้นที่ติดตามน้ำอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง

209
แชร์ข่าวนี้

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชนก ขุนเพชรวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการส่งน้ำจากประตูระบายน้ำ ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ไปลงสู่ลำน้ำลำเชียงไกร ซึ่งเป็นลำน้ำธรรมชาติ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่นอกเขตชลประทานช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งนี้ จากการประเมินปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกและสภาพภูมิอากาศ ที่คาดว่าจะมีฝนต่อเนื่องและมีน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 ทางชลประทานจึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ

โดยให้ประตูระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อ.ด่านขุนทด ส่งน้ำลงในลำน้ำลำเชียงไกร ช่วงระหว่างอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อ.ด่านขุนทด มาถึงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย ในอัตราการไหล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากอัตราระบายออกสูงสุด 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ส่วนประตูระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง เบื้องต้นจะส่งน้ำลงลำน้ำ ในอัตรา 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถระบายน้ำลงลำน้ำได้สูงสุด 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ลำน้ำลำเชียงไกร ตั้งแต่จากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

มาถึงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง จะมีน้ำไหลลงตลอดลำน้ำ ก่อนจะไหลไปลงลำน้ำมูลอีกต่อหนึ่ง เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมตลอดลำน้ำ ไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ มีใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก

นอกจากนี้ ยังเป็นการพร่องน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักและหน่วงน้ำด้วยในกรณีมีน้ำเข้ามากในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุทกภัย\

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้