รักษาการนายกฯ ทวิภาคีมาเลย์ดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

130
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ให้การต้อนรับ ดาโต๊ะ ศรี ฮัจญี ฟาดิลละห์ บิน ฮัจญี ยูโซ๊ะ(YB DATO’ SRI HJ. FADILLAH BIN HJ. YUSOF ) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง 303 ชั้น 3 อาคารบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการหารือเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยเฉพาะการค้าชายแดนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส, อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามเป้าหมายส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนไม่น้อย 1.1 ล้านบาทต่อปี

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและยกระดับศักยภาพด่านศุลกากรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกการค้าการขนส่งสินค้าข้ามแดน การเดินทางของประชาชน การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และประชาชนอย่างแท้จริง ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

โดยวันนี้ การหารือทวิภาคีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส – เปิงกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน มาเลเซีย 2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 3) การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย และ 4) โครงการศึกษาทางเชื่อมต่อจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส

ด้าน ดาโต๊ะ ศรี ฮัจญี ฟาดิลละห์ ได้รับทราบข้อเสนอของฝ่ายไทยและเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือผลักดันการพัฒนาพื้นที่ติดต่อทางชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานชายแดนที่มีการหารือกันในวันนี้ ซึ่งตั้งความหวังว่าโครงการที่ขับเคลื่อนร่วมกันจะเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั้งสองประเทศที่ดีที่สุด

สำหรับการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากปฏิสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ (The Hon. Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้