พณ.ย้ำร้านธงฟ้าห้ามฉวยโอกาสหากพบถอนสิทธิทันที

213
แชร์ข่าวนี้

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพในการซื้อสินค้าและบริการของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เร่งออกตรวจสอบและติดตามร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเป็นร้านค้าที่ประชาชนสามารถนำบัตรดังกล่าวมาใช้จ่ายซื้อสินค้าได้

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านธงฟ้าย่านดินแดง (ร้านพิพัฒน์สโตร์ 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พบว่า ร้านค้ามีการปิดป้ายราคาอย่างชัดเจน และมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อน

โดยได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและห้ามปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางภาครัฐอย่างเข้มงวด เพื่อไม่เป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน

โดยที่ผ่านมากรมฯได้ติดตามตรวจสอบร้านธงฟ้าที่กระทำผิด โดยมีการเพิกถอนสิทธิร้านธงฟ้าไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 122 ราย และฝากถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่าได้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะหากถูกร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำความผิดตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ หากเป็นร้านธงฟ้าจะถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และถูกตัดสิทธิการรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากประชาชนพบเห็นร้านค้ามีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค หรือทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้