หอการค้ารอถกภาคบริการหลังจบไฮซีซั่น

252
แชร์ข่าวนี้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเริ่มเดินหน้าได้

โดยเฉพาะภาคบริการ ท่องเที่ยวโรงแรม ยังมีปัญหาในเรื่องของจำนวนแรงงานที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งทางสมาคมโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เวลานี้ทางกระทรวงแรงงานยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีจำนวนแรงงานที่แน่นอน คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง

ซึ่งทางหอการค้าไทยเองเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น โดยธุรกิจภาคบริการมีจำนวนความต้องการแรงงานที่ไม่แน่นอน โดยหลังจากหมดช่วงไฮซีซั่นแล้ว จะเห็นชัดเจนว่าจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะมีการหารือกับธุรกิจภาคบริการเพื่อสรุปความต้องการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาของการขาดแคลนแรงงานอย่างแน่นอน แต่จำเป็นที่จะต้องหารือกับผู้ประกอบการก่อนเพราะภาคการท่องเที่ยวยังมีความไม่แน่นอนสูงถึงจำนวนนักท่องเที่ยว หากมีนักท่องเที่ยวน้อยการนำเข้าแรงงานมากเกินความจำเป็นอาจเป็นปัญหากระทบต่อต้นทุนได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้