ไทยสร้างไทย เร่งตั้งคณะทำงานเดินหน้าเปลี่ยนประเทศ

126
แชร์ข่าวนี้

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการเดินหน้าตั้งคณะทำงานนโยบายเพื่อเปลี่ยนประเทศ โดยการปลดล็อกปัญหาทั้ง 4 ข้อ ตามที่

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคได้ประกาศไว้ตามหลักการปลดปล่อย และเพิ่มอำนาจให้ประชาชน พร้อมย้ำจุดยืนก้าวข้าวความขัดแย้ง เสนอตัวเป็นทางออกวิกฤตประเทศ

ประกอบด้วยด้านที่ 1 คณะทำงานนโยบายเพื่อปลดล็อกปัญหาวิกฤตการเมืองไทยที่มีความขัดแย้ง มุ่งเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่บัญญัติให้คนล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นกบฏและได้รับโทษสูงสุด ด้านที่ 2 คณะทำงานนโยบายเพื่อปลดล็อกรัฐราชการที่ใหญ่โตซับซ้อน

คืนอำนาจให้ประชาชน เปลี่ยนบทบาทให้รัฐเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนแทนการเป็นนายประชาชน เช่น รัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวก

ด้านที่3 คณะทำงานนโยบายการปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินของประชาชน โดยการพักใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต รวมถึงโทษอาญา

หรือทางปกครองไว้ชั่วคราวประมาณ 1,300 ฉบับ เป็นเวลา 3 – 5 ปี ควบคู่กับการทำกิโยตินกฎหมายเพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำมาหากินได้เร็วที่สุด และด้านที่ 4

คณะทำงานนโยบายการปลดล็อกจากการทุจริตคอรัปชั่น เห็นได้จากการที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติปี 2565 รายงานว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยมีเจตารมณ์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศอย่างจริงจัง กว่า 90 ปีที่ประชาธิปไตยไม่สามารถเบ่งบานได้อย่างเต็มที่ก็เพราะเราติดกับดักปัญหาพื้นฐาน

เหล่านี้ทั้งสิ้น เราขออาสาเป็นตัวเลือกเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดังที่หัวหน้าพรรคได้กล่าวไว้ว่าเราขอทำให้ ไม่ใช่ทำเอา

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้