พณ.ถกห้างฯช่วงน้ำท่วมของต้องไม่ขาด

236
แชร์ข่าวนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กรมการค้าภายในได้ประสานขอความร่วมมือห้างส่งค้าปลีกค้าให้จัดเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม อุปกรณ์ซักล้างและทำความสะอาด และขอให้กระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

โดยล่าสุด ได้ประชุมหารือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เพื่อติดตามสถานการณ์สต๊อกและการกระจายสินค้า ซึ่งห้างร้านต่างยืนยันว่าได้จัดเตรียมสต๊อกสินค้าไว้เพิ่มขึ้นตามที่กรมฯ ได้ขอความร่วมมือแล้ว และยังสามารถบริหารจัดการสต๊อกและกระจายสินค้าไปยังสาขาทั่วประเทศได้ จึงเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลน ในขณะที่สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า ขณะนี้การขนส่งสินค้ายังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายในได้กำชับห้างร้านต่างๆ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งขอให้เตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์น้ำท่วมยังคงไม่สิ้นสุดลง โดยกรมฯ รับที่จะเป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกอบการห้างร้าน ผู้ผลิตสินค้า และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในกรณีที่มีข้อติดขัดในเรื่องนี้

นอกจากนี้กรมฯ ได้ขอความร่วมมือห้างฯ จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หรืออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆ ในช่วงน้ำท่วมและหลังจากน้ำท่วม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งห้างฯ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้