“ทัศนีย์” ถาม “วิษณุ” ทำลายหลักนิติรัฐเพื่อคนๆเดียวคุ้มหรือไม่

233
แชร์ข่าวนี้

น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระครบ 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องหยุดการปฎิบัติหน้าที่ ว่า หนังสือชี้แจงของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเห็นชัดว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

การที่พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ตราบใด ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์สาธารณะของประชาชน แล้วระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขัดต่อ หลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 แต่อย่างใด การเขียนเช่นนี้คือการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่า พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ได้เคารพหลักการแห่งกฎหมายและไม่ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

อีกทั้งยังมีอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ , อดีตตุลาการศาลรัญธรรมนูญ รวมไปถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งบรรดานักกฎหมาย ที่ออกมาอุ้มพล.อ.ประยุทธ์ ชี้นำสังคม ชี้นำศาล ว่า ต้องนับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีผลบังคับใช้ ไม่ให้นับย้อนหลังไปจนถึงปี 2557 เพื่อตอบแทนพล.อ.ประยุทธ์ อุ้มให้มีตำแหน่งทางการเมือง

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวต่อว่า อยากถามนายวิษณุ และบรรดาองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าหากนับเริ่มต้นปี 2560 แล้ว ในปี 2557-2560 ตัวอะไรนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ไม่เข้าใจว่านายวิษณุถึงยอมทิ้งหลักการกฎหมายอุ้มศพ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อไปเพื่ออะไร เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ พยายามทำตัวเหนือกฎหมาย เสพติดอำนาจไม่ยอมลงจากตำแหน่ง ในสายตานายวิษณุ ยังไม่เห็นคนไทยทั้งประเทศว่ากำลังลำบากแค่ไหนหรืออย่างไร การทำลายหลักนิติรัฐ ทิ้งหลักการกฎหมายเพื่อคนๆเดียวมันคุ้มกันหรือไม่

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้