“กัญจนา” ลาออกชทพ.เตรียมประชุมปรับโครงสร้าง

220
แชร์ข่าวนี้

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค เนื่องจากว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมาดังนั้น เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งตามข้อบังคับพรรค ระบุว่า จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

โดยนายนิกร กล่าวว่า ในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกันนอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

สำหรับการจัดประชุมใหญ่สามัญ มีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ รวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือ การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้