ขอนแก่นสั่งปิดถนนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำสูงขึ้น

158
แชร์ข่าวนี้

นายสมหวัง อายุ 59 ปี ผช.ผญบ. บ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่า ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 145 หลังคาเรือน ขณะนี้มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้ว 85 หลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมทุกปี ท่วมมาก ท่วมน้อยอยู่ที่ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ แต่ปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนมีมาก และเพิ่มขึ้นทุกวัน หมู่บ้านจึงถูกน้ำท่วมเร็วกว่าทุกครั้ง ส่วนปัญหาที่ชาวบ้านต้องการในขณะนี้คือ ห้องน้ำ ห้องส้วม ยารักษาโรค และอาหารสัตว์

ขณะที่ นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จะมีปัญหาถูกน้ำท่วมทุกครั้งที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มสูงขึ้น เกินความจุ 2,431 ล้าน ลบ.ม.

ถ้าน้ำเกินความจุก็จะได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้านที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ คือบ้านโนนสวรรค์ บ้านแก่งศิลา บ้ารภูเขาวงษ์ บ้านภูคำเบ้า และหมู่บ้านท่าเรือ ที่อยู่ในเขตเทศบาล เพราะน้ำจะเอ่อท่วมสูง ซึ่งในปีนี้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดแล้ว ประชาชนได้รับผลกระทบหลายครอบครัว ซึ่งทางอำเภอได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

“จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนคือ หญ้าแห้งที่เป็นอาหารสัตว์ ยารักษาโรคและห้องน้ำ ซึ่งทางอำเภอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้ ได้หญ้าแห้งมา 500 ก้อน ประชาชนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถไปขอรับหญ้าแห้งมาให้สัตว์เลี้ยงได้ และจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภออุบลรัตน์

พบว่า นอกจากน้ำจะเอ่อท่วมหมู่บ้านแล้ว ยังท่วมถนนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่บ้านภูเขาวง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จะไปอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จึงได้ทำป้ายแจ้งเตือนและปิดการจราจร ห้ามประชาชนผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด”

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้