คนงานเก็บสตรอเบอร์รี ร้อง กมธ.แรงงาน

202
แชร์ข่าวนี้

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน รับยื่นหนังสือจาก นายธีระศักดิ์ ภักดีนพรัตน์ ตัวแทนกลุ่มคนงานเก็บสตรอเบอร์รี่และเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาจากการไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน จึงขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการทำงานของกระทรวงแรงงานในการดูแลให้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างจริงจัง และช่วยผลักดันให้กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบปัญหาที่ต่างประเทศ ในวงเงินคนละ 30,000 บาท ให้กับคนงานทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากฤดูกาลเก็บเบอร์รี่ปี 2565 โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ เนื่องจากการไปเก็บเบอร์รี่ป่าและเบอร์รี่ฟาร์มที่สวีเดนและฟินแลนด์ต้องได้รับโควตาจากประเทศต้นทางและได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงไม่ควรปัดความรับผิดชอบที่จะดูแลคนงานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งตลอด 13 ปี ที่ผ่านมากระทรวงแรงานรับรู้ปัญหาเหล่านี้และได้รับการร้องเรียนปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือใดๆ

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการ ฯ จะติดตามปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างเร่งด่วน และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิ์ตามที่ควรได้รับตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยจะผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ในระยะยาวปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบจากกระทรวงแรงงาน จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการดูแลและให้การช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้