ท่าเรือท่าดินแดงน้ำล้นเรือข้ามฝากเล็งปิดบริการชั่วคราว

125
แชร์ข่าวนี้

จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ท่าเรือข้ามฝากท่าดินแดง เขตคลองสาน ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงแต่ยังไม่ล้นแนวกำแพงกั้นน้ำ และวันนี้ตามการออกประกาศ ของกรมอุทกศาสตร์ ในเวลา 09.05 น.

จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครป้อมพระจุลจอมเกล้าฯและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ส่งผลให้บริเวณท่าเรือท่าดินแดงมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมภายในท่าเรือและเอ่อล้นบริเวณรอบข้างซึ่งระดับน้ำมีปริมาณมากแต่ยังไม่เอ่อล้นข้างพระนางแนวกั้นน้ำกระสอบทรายที่ทางเจ้าที่กรุงเทพมหานครได้ทำแนวกั้นไว้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการระบายน้ำ ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณด้านข้างท่าเรือเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อเนื่องไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ขณะที่ท่าเรือท่าดินแดงได้เร่งระบายผู้โดยสารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทางไปทำงานซึ่งหลายคนในวันนี้ยังคงทำงานปกติและอาจจะปิดการให้บริการชั่วคราวหลังจากที่ผู้โดยสารเดินทางหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงได้ส่งผลให้ระดับน้ำสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้