“กัณวีร์-ฮากิม” แท็กทีมปักธง “พรรคเป็นธรรม” ภาคใต้

177
แชร์ข่าวนี้

นายกัณวีร์ สืบแสง ประธานยุทธศาสตร์และรองหัวหน้าพรรคเป็นธรรม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ “เปลี่ยน สร้าง สู้” สัญจร ของพรรคเป็นธรรม ที่ จ.ปัตตานี และ ยะลา ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พรรคเป็นธรรม ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดตัว นายฮากิม พงตีกอ รองเลขาธิการพรรค และเปิดตัวนโยบาย จังหวัดจัดการตนเอง และการส่งเสริมให้ สิทธิชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการฟังเสียงศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน) เพื่อนำมาเป็นกรอบนโยบายของพรรค ซึ่งเราทำต่อเนื่อง โดยนายฮากิม พงตีกอ รองเลขาธิการพรรคเป็นธรรม จะเป็นคนนำยุทธศาสตร์ในพื้นที่มาสร้างนโยบายที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา” นายกัณวีร์ กล่าว

นายฮากิม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เราพบว่า ประชาชนไม่อยากให้พรรคเป็นธรรม เป็นพรรคซ้ำกับที่มีอยู่ในพื้นที่ เราจึงต้องเป็นพรรคที่ตอบโจทย์ที่ประชาชนอยากได้ เราต้องไปไกลในทางนโยบายและแก้ปัญหาตรงจุดในพื้นที่ เราต้องกล้าพูด เพื่อผลักดันในสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับเวทีการพูดคุย “เปลี่ยน สร้าง สู้” สัญจร ที่ จ.ยะลา นายกัณวีร์ และ นายฮากิม ได้แลกเปลี่ยนนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง กับนักวิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย อ.อัสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายอาเต็ฟ โซ๊ะโก ประธาน The Patani และนายยามารุดดิน ทรงสิริ แนวร่วมเรียนฟรี CanFree

นายกัณวีร์ กล่าวย้ำถึงการจัดเวที เปลี่ยน สร้าง สู้ สัญจร เพื่อมารับฟังปัญหาของประชาชน ตามนโยบาย เปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนความมั่นคงทหาร ให้เป็นความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาความมั่นคงมายาวนาน รัฐทุ่มงบประมาณมาหลายแสนล้านบาท แต่กลับกลายเป็นว่า 18 ปีที่ผ่านมาประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ยังไม่ได้รับความยุติธรรม

นายกัณวีร์ กล่าวว่า พรรคเป็นธรรม มีความตั้งใจทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง ที่ต้องกระจายอำนาจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน มีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถพัฒนาได้โดยตรง จึงตั้งเป้าที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการมีส่วนร่วมประชาชนให้สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้จริง รวมถึงการผลักดันนโยบาย มนุษยธรรมนำการเมือง

ทั้งนี้นายกัณวีร์ กล่าวย้ำถึงนโยบาย “จังหวัดจัดการตนเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยทั้งหมด เพื่อเป็นกระบวนการนำร่องในการได้มาซึ่งการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงต่อไป การให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง มีการจัดตั้งสภาเขต/อำเภอ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต/อำเภอโดยตรง การยกเลิกองคาพยพขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด

(เนื่องจาก อปท. ที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์การบริหารจัดการงบประมาณได้) การให้จังหวัด (ชายแดน) จัดการตนเองสามารถบริหารจัดการภาษีท้องถิ่นได้ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการกระจายอำนาจสู่มือประชาชนเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้