ปภ.อยุธยารายงานสถานการณ์น้ำและอุทกภัย

209
แชร์ข่าวนี้

1. เขื่อนเจ้าพระยา
-วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สถานี C13 ได้ระบายน้ำ 1,868 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำที่สถานี C35 (บ้านป้อม) อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.35 ม. ระดับน้ำ 4.53 ม. สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.18 ม.
-สถิติย้อนหลัง 17 วัน ระดับน้ำลดลง 1.27 ม. แนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
-วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สถานี S26 (เขื่อนพระรามหก) อำเภอท่าเรือ ได้ระบายน้ำ 257 ลบ.ม./วิ ระดับตลิ่ง 8 ม. ระดับน้ำ 3.42 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.58 ม.
-สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะปกติ

3. แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภาชี อำเภอวังน้อย และอำเภอท่าเรือ รวม 10 ตำบล 63 หมู่บ้าน 4,334 ครัวเรือน
-ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบอยู่ 12 อำเภอ 154 ตำบล 994 หมู่บ้าน 77,963 ครัวเรือน (รวมน้ำท่วมสะสมแล้ว 75 วัน)
-คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนธันวาคม 2565
สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติบ้างแล้วบางพื้นที่ จังหวัดได้กำหนดดำเนินการเร่งด่วนและเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ดังนี้
-หมู่บ้าน ชุมชน ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดูแลความปลอดภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์

-หมู่บ้าน ชุมชน ที่ยังมีน้ำท่วมขัง น้ำเริ่มเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น ได้ดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ โดยการใช้สารสกัดจุลินทรีย์ (EM) ในชั้นต้นได้จัดสรรให้อำเภอละ 3,000 ลิตร

-หมู่บ้าน ชุมชน ที่น้ำท่วมขัง และน้ำไม่สามารถระบายออกได้เอง ได้ดำเนินการใช้เครื่องสูบน้ำท่วมขัง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว
-ปัจจุบันได้ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังในพื้นที่รอบเกาะเมือง เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 14 ชุมชน 2,115 ครัวเรือน (ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)
-การดำเนินการรื้อถอนแนวกระสอบทราย คันดินและคันหินต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด และคืนสภาพถนน ให้กลับสู่สภาพเดิม จะได้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย
-การจัดทำกิจกรรทำความสะอาด Big Cleaning Day ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ หรือบ้านเรือนประชาชน
-การเตรียมความพร้อมในการสำรวจความเสียหาย เพื่อจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดำรงชีพ ด้านการเกษตร และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้