ขอนแก่นปล่อยคาราวานพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน

165
แชร์ข่าวนี้

นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนประจำปี 2565 วงเงิน 1,480,000,000 บาท ได้ขอแผนใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ชดราคาช่วยประชาชน วงเงิน 331,839,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 1,255,050 บาท เพื่อดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคางวดที่2 ในชื่อ พาณิชย์ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จ.ขอนแก่น เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูจำหน่ายกก.ละ 160 บาท จากราคาปกติ กก.ละ 200 บาท ,เนื้อไก่ กก.ละ 65 บาท จากราคาปกติ 90 บาท ,

ไข่ไก่เบอร์3 แผงละ 95 บาท จากราคาปกติ 120 บาท ,น้ำตาลทราย กก.ละ 20 บาท จากปกติ กก.25 บาท รวมทั้งยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพอีก 80 รายการเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลา 30 วัน โดยกำหนดจุดจำหน่าย 8 จุดต่อวัน รวมทั้งสิ้น 240 จุด ทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น”

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้