“ประวิตร” แสดงความยินดีกับ “อภิญญา ทาจิตต์”

169
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับนางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล Stella Maris ประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ (TIP Report Hero 2022) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณนางอภิญญา ทาจิตต์ ที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งร่วมกับรัฐบาล โดยเฉพาะการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ และแรงงานในภาคประมง รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้จากการเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาเสนอให้ทราบ

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มอบหมายให้พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้อมูลไปประกอบการขับเคลื่อนการทำงานและจัดทำรายงานฯ ของประเทศไทยประจำปีนี้

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนให้นางอภิญญา ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและทีมงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับจากระดับ “Tier 2 Watch List” เป็น “Tier 2” สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามทั้งของภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาการทำงานเพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็น “Tier 1” ต่อไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้