ฟิลิปปินส์จ่อนำเข้ามันสำปะหลังไทยเพิ่ม

114
แชร์ข่าวนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมฯ เร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

กรมฯ จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc.: PAFMI) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ระหว่างสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI) ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันราคามันสำปะหลังทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดี (ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 บาท/กิโลกรัม) แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังรองรับผลผลิตปี 2565/66 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นได้ว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกลไกตลาดโลกต่อไป

โดยในปี 2565 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแล้วรวม 8.73 ล้านตัน มูลค่า 115,478.55 ล้านบาท ส่งออกเป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด ร้อยละ 36 แป้งมันสำปะหลังดิบและแปรรูป ร้อยละ 62 สาคูและกากมัน ร้อยละ 2 โดยมีฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย มีการส่งออกปริมาณ 115,914.95 ตัน มูลค่า 2,242.17 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.93 ของมูลค่าส่งออกรวม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้