การบินไทย เพิ่มความถี่เที่ยวบิน สู่เมลเบิร์น

232
แชร์ข่าวนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในทุกมิติ บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินสู่ออสเตรเลีย ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จากเดิมสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน

1) เที่ยวบินที่ TG461 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.20 น. ถึง เมลเบิร์น เวลา 21.20 น. (เวลาท้องถิ่น)เที่ยวบินที่ TG462 ออกจาก เมลเบิร์น เวลา 00.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเทพฯ เวลา 05.40 น.

2)เที่ยวบินที่ TG465 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 18.20 น. ถึง เมลเบิร์น เวลา 07.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ในวันถัดไปเที่ยวบินที่ TG466 ออกจาก เมลเบิร์น เวลา 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.40 น.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบินทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้