โคราชเตรียมจัดลอยกระทงพระราชทานยิ่งใหญ่

180
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการจัดเตรียม“งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน โครงการประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำ 2565 และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (แข่งขันเรืออีโปง) ประจำปี 2565 ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พบว่า มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90 % เจ้าหน้าที่เทศบาลหัวทะเลกำลังเร่งจัดเตรียมปลูกต้นไม้ และนำโคมไฟรูปต่างๆ มาประดับตกแต่งภายในงาน อาทิ รูปบอลลูน รูปสัตว์และตัวการ์ตูน เป็นต้น

ซึ่งการจัด “งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งของพสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวตำบลหัวทะเล ที่ได้รับพระประทีปพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำมาลอยเป็นปฐมฤกษ์ ที่บึงหัวทะเล และมีโครงการประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำ 2565ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 และจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (แข่งขันเรืออีโปง) ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา , เทศบาลตำบลหัวทะเล , ส่วนราชการ ตลอดจน ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประเพณีสำคัญของไทยให้คงอยู่สืบไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้