ปภ.รายงานมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 9 จังหวัด

221
แชร์ข่าวนี้

ปภ.รายงานมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 34 อำเภอ 235 ตำบล 1,475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 103,653 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้