สคร.9 ห่วงเด็กป่วยมือเท้าปากโคราชพบเกือบ5พันราย

166
แชร์ข่าวนี้

 

นางเบญจมาศ อุนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานศึกษาได้เปิดภาคเรียนมาในระยะหนึ่งแล้ว ทำให้เด็กมีกิจกรรมรวมกลุ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคมือ เท้า ปากได้ง่าย โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 ตุลาคม 2565 สถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในเขตสุขภาพที่ 9

พบผู้ป่วยจำนวน 13,295 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 4,844 ราย จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 4,147 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 2,939 ราย และจังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,365 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี

ซึ่งอาการของโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้นผู้ปกครองควรคัดกรองอาการของเด็กก่อนไปเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน ควรให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเชื้อโรคมือ เท้า ปาก จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย

น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่นของใช้ จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้ ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น และหมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้