“พาณิชย์” ตรวจสต๊อกปุ๋ย มีเพียงพอ ราคาลงต่อเนื่อง

164
แชร์ข่าวนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปุ๋ยเคมีศักดิ์สยามกรุ๊ป อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และจากการตรวจสอบปริมาณสต๊อกปุ๋ยเคมี พบว่า มีเพียงพอทั้งปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว แม่ปุ๋ย และวัตถุดิบสำหรับผสม ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อจำหน่ายได้จนถึงปีหน้า

และสำหรับภาพรวมทุกโรงงานทั่วประเทศขณะนี้ มีสต๊อกปุ๋ยเคมีประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งถือว่ามากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 30 ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดตลาด ส่วนราคาขณะนี้ก็ได้ปรับลดลงมาจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้ว อาทิ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางปรับลดลงประมาณร้อยละ 18 แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาเฉลี่ยปรับลดลงประมาณร้อยละ 26

และจากความต้องการใช้ที่ชะลอตัวลงทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีหลายราย ได้ประกาศปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยยูเรียหน้าโรงงาน ประมาณตันละ 300 บาท หรือกระสอบละ 15 บาท ซึ่งจะสะท้อนถึงราคาปลายทางในไม่ช้าและจะช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่เกษตรกรลงได้ส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในราคาแพงเกินสมควร กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและกำกับดูแลราคาจำหน่ายในทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด ตลอดจนขอความร่วมมือให้สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมสอดส่องดูแลและกำชับไปยังตัวแทนจำหน่ายให้ขายปุ๋ยเคมีในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ

หากพบการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้