“ประวิตร” ถกเตรียมดูแลความปลอดภัยเอเปค

206
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเอเปค 2022 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้แทนเหล่าทัพ อาทิ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม ก่อนชมการการสาธิต
การฝึกทดสอบระบบบัญชาการ ตามแผนเผชิญเหตุ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้? พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า มีความยินดี และ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ซึ่งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทดสอบระบบบัญชาการในการรักษาความปลอดภัย และ การต่อต้าน
การก่อการร้าย เพื่อให้กำลังพล ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้ทบทวนกลไกกระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการรวมถึง ระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้มีความพร้อมรองรับการจัดการประชุมฯ โดยผลการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ ในวันนี้แสดงให้เห็นถึง ความพร้อมในการรักษา ความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ขีดความสามารถของประเทศไทยและการยอมรับต่อผู้นำ รวมทั้ง ผู้แทน นานาประเทศ และ องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ พลอ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ ทุกหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วนรวมทั้งกำลังพลของกองอำนวยการตอบโต้สถานการณ์ทุกนายที่ได้เตรียมการและซักซ้อม
การปฏิบัติในครั้งนี้ให้เป็นไป อย่างเรียบร้อย แต่ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน ที่พยายามถึงความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้