ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด

152
แชร์ข่าวนี้

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 33 อำเภอ 221 ตำบล 1,396 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99,772 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้