“อาคม” เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้เหมืองแก้ว

137
แชร์ข่าวนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้เหมืองแก้วและสวน I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์ มูลทา ที่ดำเนินธุรกิจสวนดอกไม้สำหรับการท่องเที่ยว และธุรกิจผลิตและรวบรวมดอกไม้สวยงามจากสมาชิกกลุ่มเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้เหมืองแก้วได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ “แก้หนี้ แก้จน”ตามแนวทาง D&MBA : Design & Manage by Area ของ ธ.ก.ส. เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุด

รวมถึงการเข้าไปเชื่อมโยงกับเกษตรกรหัวขบวนในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรและสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย จำนวน 6,600,000 บาท ในการต่อยอดและเสริมสภาพคล่องธุรกิจอีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้